by : x-themes
 

 

کاش بر میگشتم . .

به همان روزهايي ، که دلم بادبادک میخواست

به همان روزی که همه شهوت من مداد رنگی هایم بود

و همه غصه من بال زخمی قناری ها بود

و نمیدانستم . . . که چه تنها هستم . . .

دلخوشی هایم چیست ؟

دلخوشی ها کم نیست . .

مثلا این خورشید . . . که چه می سوزاند . . دل تنهایم را

یا همین شهوت سرد . . . همین بدبختی

تو کجایی سهراب . . غم و سختی کم نیست . .

دلخوشی هایی هست . . .

 

|- RaeeN -|

ϰ-†нêmê§